Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

18:21
1569 d7b5
Reposted fromturquoise turquoise vialexxie lexxie
18:21
8730 95ac
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie

September 30 2018

12:41
0602 9540 500
Reposted fromgruetze gruetze vialexxie lexxie
12:41
8173 8ff4 500
Edward Hopper (1882 - 1967) - House at Dusk (1935, Oil On Canvas, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond,USA)(127 x 92.71 cm)
Reposted fromartfucksme artfucksme viaiblameyou iblameyou
12:41
7969 b022 500
Andre Kertesz (1894-1985)  - Martinique (1972)
Reposted fromartfucksme artfucksme viaiblameyou iblameyou
12:41
4650 9010 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaiblameyou iblameyou

August 20 2018

13:31
0997 92c3
Reposted fromkarahippie karahippie vialaluna laluna
13:31
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove vialaluna laluna
13:31

Nie jest za późno by mówić przepraszam

— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 vialaluna laluna
13:31
Czasami śnią nam się niewłaściwe osoby
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 vialaluna laluna
13:30
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus vialaluna laluna
13:29
6673 d25e
magisterka tak bardzo
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialaluna laluna
13:28
6856 b80f 500
Reposted fromdysforia dysforia vialaluna laluna
13:28
8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J vialaluna laluna

July 25 2018

17:40
CO JEST ZE MNĄ NIE TAK
Reposted frombetterthanlies betterthanlies viawakemeupx wakemeupx
17:40

Scena I


ROBERT:
I love coffee. I love coffee. Kocham kawę. Pić.


ROBERTOWA:
Robercie, przestań żłopać tę ohydną kawę. Przecież wiesz, jak kawa okropnie szkodzi ci na serce.


ROBERT:
(z piekielnym błyskiem w oczach)
Na co?


— K.I. Gałczyński, Teatrzyk "Zielona Gęś", „W szponach kofeiny” czyli „Straszne skutki niedozwolonej operacji”
17:39
Reposted fromshakeme shakeme vialaluna laluna

July 23 2018

07:58
2753 cfa2 500
Reposted fromszerszer szerszer vialexxie lexxie
07:58
3542 f0fb 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viawakemeupx wakemeupx
07:55
3054 ec6a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl