Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

16:28
8487 4849 500
Reposted fromtwice twice vialexxie lexxie
16:27
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaslowostwor slowostwor

July 18 2017

20:37
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
20:37
1345 208c
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie
20:36
20:36
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie vialexxie lexxie
20:35
20:34
20:34
0844 29ea
Reposted fromsassenach sassenach vialexxie lexxie
20:34
20:30
9700 ace1 500
18:21
9352 34c8
Reposted fromLittleJack LittleJack viaillumination illumination
18:21
1371 9976
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
18:19
18:18
18:18

Nie proś, bym zasypiała spokojnie
Z pustym sercem tak śpi się okropnie

A tak chciałabym, żebyś tę pustkę
Swym „dobranoc” wypełnił, nim usnę

Nie doczeka się serce styrane
Jak zasnęłam z pustym, z pustym wstanę.

— Magdalena Rusnak https://www.facebook.com/FaustynaPrzezMaleF?fref=ts
09:20
7351 d2af 500

caeffein:

how cute is this oolong milk tea?? ☁️

Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialaluna laluna
09:20
1934 8a84
Reposted fromcatscradle catscradle vialaluna laluna
09:20
Reposted fromFlau Flau viabzdura bzdura
09:20

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl